Algemene voorwaarden

Geldig sinds 4 maart 2022

Artikel 1 – Wij

Yael Rosen

Grote Boel 26
6515 XA
te Nijmegen

info@yaelrosen.nl

06 42 99 42 05

KVK-nummer: 84024410

BTW-nummer: NL003907136B95

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelen op de webshop.

2.2: Naast deze algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

2.3: Yael Rosen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.

2.4: Door het gebruik van de website van Yael Rosen en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

2.5: Onder ‘koper’ wordt verstaan iedere bezoeker van de website dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Yael Rosen in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Artikel 3 – Het aanbod en onze producten

3.1: Het aanbod is vrijblijvend.

3.2: Als er omstandigheden zijn waardoor wij het product niet meer kunnen leveren zullen we dit melden.

3.3: Bij onmacht vervalt ook het aanbod. Indien voorradig kan een alternatief worden aangeboden.

Artikel 4 – Prijzen

4.1: De prijzen van de webshop zijn inclusief btw, zoals deze gelden in Nederland. Dit geldt ook voor leveringen naar het buitenland.

4.2: Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Yael Rosen bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

Artikel 5 – Klachten en annulering

5.1: Op deze overeenkomst tussen jou en ons is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zelfs als jij niet in Nederland woont.

5.2: Koper ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor klant niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, is klant bij annulering gehouden de tot dan toe ter beschikking gestelde content naar rato te vergoeden.

5.3 Wanneer de koper nog geen toegang heeft gekregen tot de cursus en deze vooraf annuleert, geldt het volgende: wanneer Yael Rosen de annulering minimaal 30 dagen voor de start ontvangt, zijn daar geen kosten aan verbonden. Wanneer de koper tussen de 29 en 15 dagen van tevoren afzegt, wordt de helft van het traject in rekening gebracht. Wanneer de koper twee weken van tevoren of nog korter van tevoren afzegt, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

5.4: Als je een klacht hebt kun je dit kenbaar maken bij ons en lossen wij dit samen op.